Twijfelen aan de Werkelijkheid (29)

Posted on August 23, 2021

Vanaf aflevering 1 lezen? Dat kan, maar het hoeft natuurlijk niet.


De Tao doet er het zwijgen toe. Maar dat betekent niet dat we altijd moeten zwijgen.

Wie doorkneed is in de Tao weet dat woorden overbodig zijn als het gaat om de ultieme werkelijkheid. Woorden onttrekken de diepste grond van ons bestaan aan het zicht. En omdat dat zo is kunnen we er beter het zwijgen toe doen. Uit de Tao Te Tjing, tekst 56:

Wie het weet, praat er niet over,
wie er over praat, weet het niet.

Als het om het absolute gaat zit elke uitspraak die ik zou willen doen er een beetje naast. En als ik dat inzie krijg ik meer en meer de neiging om mijn mond te houden.

Zo sereen als de Chinese wijze die ik hierboven heb proberen te tekenen zou ik me graag willen voelen. Dat lukt me af en toe best aardig, totdat ik mijn ogen opendoe en van mijn meditatiekussen opsta. Want dan blijkt er naast een ultieme, absolute werkelijkheid ook een relatieve werkelijkheid te zijn. En dat is een werkelijkheid waar woorden er wel degelijk toe doen. Covid-19 en de klimaatproblematiek horen bij de relatieve werkelijkheid. Helaas zijn er velen die hier op sociale media over praten, maar die het niet weten. En sereen zwijgen lijkt me dan lang niet altijd de juiste houding.

Als ik me uitspreek over covid-19 vaccinatie, polariseer ik dan?

Als ik op sociale media zeg dat ik me heb laten vaccineren en als ik anderen aanspoor om hetzelfde te doen, polariseer ik dan? Ik dacht zelf van niet, maar in kringen van spirituele enterpreneurs krijg ik wel regelmatig naar mijn hoofd dat ik in een discussie mijn gelijk probeer te halen. Hier is een letterlijk citaat:

I’m also not open for a discussion about who is “right” and who is “wrong” here, with all due respect.

Dit klinkt misschien alsof er een aanhanger van de Tao aan het woord is die inziet dat juist en onjuist er niet toe doen, een wijze die beseft dat de ultieme waarheid te vinden is voorbij de woorden, een verlichte geest die ons maant tot harmonie en serene stilte.

We hebben het hier echter niet over het absolute maar over het relatieve, over de wereld waar woorden en hun betekenis er wel degelijk toe doen. Natuurlijk hoeven we niet op elk moment over alles te discussiëren. Maar een discussie in de kiem smoren nadat je net zelf een aantal feitelijke onjuistheden hebt zitten debiteren? Ik reageerde op de volgende beweringen: (1) het vaccin is nog in een experimenteel stadium, (2) de kans om ziek te worden en dood te gaan door het vaccin is even groot als de kans om ziek te worden en dood te gaan door covid-19, (3) in Israel worden meer gevaccineerde dan ongevaccineerde mensen erg ziek, en dat bewijst dat het vaccin niet effectief is.

Deze beweringen zijn alledrie pertinent onjuist.

Ad (1): het vaccin is niet in een experimenteel stadium, maar alle vaccins die nu worden gebruikt zijn op duizenden proefpersonen getest. Professor Cécile van Els, hoogleraar Vaccinologie aan de Universiteit Utrecht, legt het helder uit:

Zijn de vaccins niet te snel ontwikkeld en daardoor onveilig? Ja, ze zijn heel snel ontwikkeld, binnen een jaar en dat is nog nooit gebeurd. Dus je kunt je afvragen: hoe kan dat? Nou, om ze te ontwikkelen moet je een vast aantal fases doorlopen en er moet onderzoek gedaan worden en wetenschappelijk worden aangetoond of de vaccins wel veilig zijn en of ze wel werken. En daar kun je niet omheen. Maar er zijn vier dingen die nu hebben gemaakt dat het toch binnen een jaar kon. En dat is eigenlijk ongelooflijk, het is echt de verrassing van 2020, maar het is wel gebeurd. En wat waren nou die vier dingen? Ten eerste: Er is gebruikgemaakt van alle kennis en kunde die we al hadden, bijvoorbeeld over eerdere uitbraken met SARS en MERS om zo snel mogelijk vaccins te bedenken en te gaan ontwikkelen. Ten tweede zijn hele goede afspraken gemaakt wat die vaccins nou precies zouden moeten kunnen met de beoordelaars en die beoordelaars hebben al over de schouder van de onderzoeken meegekeken en hebben daarmee tijd gewonnen. Ten derde: Alle fasen van het onderzoek die doorlopen moesten worden, die zijn heel snel en efficiënt achter elkaar geplaatst, wat in een normale situatie ook niet gebeurde, maar nu wel, waardoor ook veel tijd is gewonnen. En ten vierde: Er is ongelooflijk veel geld bij elkaar gebracht door overheden, door internationale instanties, door filantropen om dit allemaal mogelijk te maken en om ook al vaccins te gaan produceren terwijl we nog niet wisten of ze zouden gaan werken. En dat alles bij elkaar heeft ervoor gezorgd dat we toch binnen een jaar al de eerste COVID-19-vaccins hebben. En zonder compromissen te sluiten over hun veiligheid of werkzaamheid.

Voorlichtings video van de RIVM

Ad (2): het Bijwerkingen Centrum Lareb houdt de meldingen van overlijden na vaccinatie precies bij:

Tot nu toe zijn er 509 meldingen van overlijden na coronavaccinatie. Het gaat om 259 personen ouder dan 80 jaar, 204 personen tussen de 61 en 80 jaar, 36 personen tussen de 41 en 60 jaar en 8 personen tussen de 20 en 40 jaar. Van 2 personen is de precieze leeftijd niet bekend.

De meeste meldingen gingen over het vaccin van Pfizer/BioNTech (Comirnaty). Dit is het meest gebruikte coronavaccin en tevens het vaccin dat de eerste maanden in de ouderenpopulatie gebruikt is.

Overlijden ná vaccinatie betekent niet dat een bijwerking van het vaccin de oorzaak is van het overlijden.

Het valt op hoe zorgvuldig de berichtgeving is:

In de meldingen met voldoende informatie, is bij een groot deel een al bestaand gezondheidsprobleem de meest voor de hand liggende verklaring voor het overlijden. Bij een aantal meldingen hebben bijwerkingen mogelijk bijgedragen aan het verslechteren van een al kwetsbare gezondheidssituatie of sluimerende onderliggende conditie al dan niet door hoge leeftijd. Het gaat hier om bekende bijwerkingen van de coronavaccins zoals koorts, misselijkheid en algemene malaise. Er zijn 6 patiënten overleden na trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes, waarvan het bij drie ging om de zeldzame bijwerking bij het AstraZeneca vaccin.

Deze cijfers moeten uiteraard worden vergeleken met de cijfers van overlijden van ongevaccineeerden. En dan blijkt dat vaccinatie wel degelijk helpt om de sterfte-cijfers door covid-19 omlaag te krijgen:

Doordat veel mensen zich hebben laten vaccineren, was er acht weken na de start van de vaccinatiecampagne bij thuiswonende 85-plussers al een afname van 66% in het aantal positieve testen en 52% in het aantal overlijdens door COVID-19. Bij verpleeghuisbewoners was de afname in het aantal positieve testen en overlijdens nog groter (90% en 83%, respectievelijk). Bij het berekenen van deze afname is rekening gehouden met het verloop van de epidemie.

Deze gegevens bevestigen dat COVID-19 vaccinatie bij ouderen goed beschermt tegen ernstige COVID-19. RIVM bericht

Ad (3): Ons nationale orakel Maurice de Hond is verantwoordelijk voor de desinformatie dat vaccinatie in Israël niet zou helpen. Hij maakte een elementaire redeneerfout. Als de overgrote meerderheid van de bevolking gevaccineerd is kan het voorkomen dat er meer gevaccineerden dan ongevaccineerden in het ziekenhuis liggen terwijl het vaccin wél effectief is. Er zijn in Nederland meer auto-ongelukken dan ongelukken met motorfietsen. Betekent dat dat autorijden gevaarlijker is dan motorrijden? Nee, want het tegendeel is het geval: motorrijden is per gereden kilometer 25 keer gevaarlijker dan autorijden. Dat er meer auto-ongelukken zijn dan motor-ongelukken komt doodeenvoudig omdat er in Nederland heel veel meer auto’s rondrijden dan motorfietsen. Zie hier voor meer uitleg van de fout die De Hond maakt (door Chiu Leung Chiu, die er duidelijk verstand van heeft). De vraag of dit domheid is van Maurice de Hond of bewuste misleiding laat ik hier in het midden, want dat doet er eigenlijk niet toe. Als ik iemand dit soort elementaire fouten zie maken heeft hij voor mij als expert afgedaan. Dus de opinie van Maurice de Hond, over wat dan ook, hoef ik nooit meer te horen.

Waarheid doet er toe, en soms gaat het om leven of dood.

De beweringen hierboven zijn alledrie falikant onjuist. De wellness influencer B strooit ze rond, maar wil er vooral geen discussie over. Dat vind ik kwalijk, want B heeft op FaceBook een behoorlijk bereik. Je kunt het naief vinden, maar ik probeerde hem te interesseren voor een eerdere aflevering van deze serie, waar het een en ander wordt uitgelegd over hoe je kunt nadenken over de risico’s van de covid-19 vaccins.

B: Ik zal het zeker lezen, Jan van Eijck 🙏 Daarnaast heb ik ook mijn eigen bronnen (ook in real life, niet enkel via de media) die ik volledig vertrouw. Laten we het erop houden dat de “waarheid” ergens in het midden ligt.

Jan van Eijck: B soms ligt de waarheid ergens in het midden, inderdaad. Maar dat is lang niet altijd het geval, zeker niet in deze tijden van desinformatie. Benieuwd wat je van mijn blog vindt.

B: Ik merk dat je toch probeert je mening op te dringen, Jan. Vind ik niet prettig. Desinformatie komt van twee kanten. Ik heb gezegd dat ik je blog zal lezen en blijf vertrouwen op mijn eigen bronnen. Hier laat ik het dan ook graag bij 🙏

Jan van Eijck: B prima hoor. No offense was meant.

Laten we het erop houden dat de “waarheid” ergens in het midden ligt is een dooddoener. Zulke dooddoeners worden gedebiteerd door mensen die niet zo erg in waarheid geïnteresseerd zijn. Vandaar dat ze het woord tussen aanhalingstekens zetten als ze het gebruiken.

Wat verder opvalt is de lichtgeraaktheid van mijn gesprekspartner. Er zijn heel veel situaties waar de waarheid niet in het midden ligt. Als Donald Trump beweert dat je met bleekmiddel covid-19 kunt bestrijden en Tony Fauci zegt van niet, dan ligt de waarheid niet in het midden. Als David Icke zegt dat covid-19 wordt veroorzaakt door de straling van 5G zendmasten en de WHO zegt van niet dan ligt de waarheid niet in het midden. Als Andrew Wakefield beweert dat je van de BMR vaccinatie autisme kunt krijgen en de redactie van The Lancet zegt van niet, dan ligt de waarheid niet in het midden.

Maar zulke dingen mag je in de wellness wereld niet zeggen, want dan dring je je mening op. En dat vinden de influencers niet prettig. Een gesprek voeren over hoe de feiten liggen, dat is ingaan tegen het alles-is-even-waar denken, en dat wordt door de smaakmakers in deze kringen niet op prijs gesteld. De wellevendheid in wellness kringen gebiedt kennelijk dat we iedereen zijn eigen waarheid gunnen. Gezamenlijke waarheidsvinding - waarbij je elkaar mag tegenspreken en corrigeren - wordt daarmee zeer effectief onmogelijk gemaakt.

En toch… waar of onwaar doet ertoe. Als het waar is dat de risico’s van het vaccin vele malen kleiner zijn dan de risico’s die je loopt als je covid-19 krijgt terwijl je niet gevaccineerd bent, dan is het van belang dat zoveel mogelijk mensen dit weten. Als ik met deze blog tekst een paar mensen die nu nog twijfelen ervan heb overtuigd dat het een goed idee is om toch de prik te gaan halen dan heb ik vandaag niet voor niets geschreven. Want waar of onwaar kan een zaak worden van leven of dood.

Wordt hier vervolgd