Buurtactie voor vluchtelingen

Posted on March 27, 2016

In de tweede week van februari vonden we de volgende brief in onze brievenbus, geadresseerd aan Jan van Eijck en Heleen Verleur:

brief van Marc Krone

Onze buurman Marc Krone —— hij woont een stuk of tien huizen verderop, op een woonboot tegenover het Zen centrum —— heeft het initiatief genomen om zelf met hulp van buurtgenoten iets te gaan doen aan een probleem dat te groot is voor Nederland, te groot voor Europa.

De gedachte is simpel: als iedere buurt in Nederland, iedere buurt in Europa, zich ontfermt over één vluchtenlingenfamilie dan is het probleem getransformeerd van onoplosbaar naar in één keer opgelost.