Onze buurman begint 2016 goed

Posted on January 8, 2016

Het nieuwe jaar begon voor ons met een onverwacht schrijven van de advocaat van onze buurman Van Gaalen. Laten we dit de hemelwaterbrief noemen.

Na enige reflectie werd het ons duidelijk wat hier aan de hand was, en ik heb dat de heer Van Riessen (de advocaat in kwestie) in niet mis te verstane bewoordingen laten weten:

Reactie op uw brief van 8 jan 2016, terzake van Gaalen / afvoer hemelwater.

Uw referentie: Ga-15-01

Amsterdam, 10 januari 2016

Geachte heer Van Riessen,

Naar aanleiding van uw brief, waarin u namens uw cliënt, de heer Van Gaalen, stelt dat de manier waarop onze hemelwaterafvoer verloopt in strijd is met de wet, het volgende.

Het hemelwater dat aan de achterkant van ons dak loopt komt samen met het hemelwater van de achterkant van het dak van Prins Hendrikkade 134, eigendom van de heer Van Gaalen, terecht in een gemeenschappelijke goot die onze beide panden van elkaar scheidt. Daarna wordt het afgevoerd via het pand van Van Gaalen. Deze toestand bestaat al zolang wij eigenaar zijn van ons pand, dat wil zeggen al minstens 20 jaar (wij hebben ons pand, het achterhuis van Binnenkant 30, in 1996 gekocht).

Het verbaast ons dat de heer Van Gaalen na twintig jaar komt met een klacht hierover. Ook het verband dat uw cliënt legt met de dakraam kwestie die eind vorig jaar eindelijk is opgelost is merkwaardig. Voor uw goede begrip is het van belang dat u de feiten kent, want die liggen anders dan ze door uw cliënt worden voorgesteld. Het is juist niet zo dat uw cliënt naar aanleiding van ons protest de veluxramen die hij bijna twee jaar geleden tegenover ons badkamerraam en ons keukenraam had laten aanbrengen weer heeft verwijderd. Uw cliënt heeft die ramen zonder overleg met ons geplaatst, en bijna twee jaar lang al onze protesten hiertegen genegeerd. Uiteindelijk bleef ons geen andere weg over dan naar de rechter te stappen en een veroordeling tot herstel van de oude toestand af te dwingen. Uw cliënt heeft de ramen pas weggehaald nadat hij hiertoe door de rechter was veroordeeld. Zie de bijlagen bij deze brief voor een kopie van het vonnis.

Het ligt bepaald niet voor de hand dat wij nu uw client gaan toestaan die ramen weer terug te plaatsen.

Wij hebben geen trek in verder juridisch gedoe, en wij stellen er prijs op in vrede te leven met al onze buren, en mogelijke twistpunten in redelijkheid op te lossen. Over noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden kunnen we het gemakkelijk eens worden. Onze aannemer Piet Honingh heeft van ons volmacht om alles wat noodzakelijk is te doen, alles is goed overleg met uw cliënt. Uw cliënt weet dit, en de aangehechte emails bewijzen dat hij het weet. Overleg tussen de heer Honingh en uw cliënt heeft al een aantal malen plaatsgevonden. Uw cliënt erkent dit: zie de emails hieronder. In november 2015 zijn er in dit verband werkzaamheden aan ons zinkwerk verricht. De bijgevoegde kopie van de rekening van De Betonhoeve (het bedrijf van Piet Honingh) bewijst dit. Mochten er verdere werkzaamheden nodig zijn dan weet uw cliënt hoe hij onze aannemer kan bereiken.

Hopelijk is het u nu duidelijk dat uw cliënt geen zaak tegen ons heeft, maar dat deze hele demarche bedoeld lijkt om alsnog zijn zin te krijgen in een zaak die hij voor de rechter verloren heeft. Mocht u prijs stellen op verdere informatie: u kunt mij bereiken op nummer 06 49137241, of op email adres janve@xs4all.nl. Wij hopen van harte dat u erin zult slagen uw client van zijn voornemen af te brengen om tegen ons te gaan procederen.

Als dat niet lukt, tant pis. Dan zien we de heer Van Gaalen weer bij de rechter, en dan lijkt het ons waarschijnlijk dat hij voor de tweede keer in het ongelijk wordt gesteld.

Hoogachtend,

 

 

Jan van Eijck (mede namens Heleen Verleur)


bijlagen: